TIOP-1.2.3-11/1.-2012-0364

Pályázat kiíró:

ÚJ SZÉCHENYI TERV-Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Pályázati időszak:

2015.08.01.-2015.10.31.

Beszerzés:

könyvtári informatikai infrastruktúra fejlsztése

Megpályázott összeg:

5.493.043 Ft

Megnyert összeg:

5.493.043 Ft

Kifutás:

2015.12.31.

Azonosító:

TIOP-1.2.3-11/1.-2012-0364

Leírás:

Lectio, ergo sum! - Olvasok, tehát vagyok! - Olvasóvá nevelés könyvtári infrastruktúrafejlesztéssel a Pécs Református Kollégiumban

Projectünkben a Pécsi Református Kollégium könyvtárának könyvtári infrastruktúra fejlesztésre irányuló célkitűzéseit és az azokat alátámasztó eszközbeszerzéseket fogalmazzuk meg. Fejlesztési célkitűzésünk elemei: - online könyvtári szolgáltatások kialakítása, biztonságos működésének megalapozása és ehhez szükséges szoftverek beszerzése - könyvtári szakszolgálati és nyilvános munkaállomások bővítése és korszerűsítése - elektronikus olvasó azonosítási rendszer fejlesztése - dokumentum archiválási folyamatok modernizációja - fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés, infokommunikációs akadálymentesség megalapozása Fejlesztésünkkel a projectünk címeként adott olvasóvá nevelést célozzuk meg, vonzóvá téve a könyvtárhasználatot, hogy valóban igaz legyen - Lectio, ergo sum! - Olvasok, tehát vagyok!