Intézményünkről
Főigazgatói köszöntő

Szia, jó, hogy itt vagy! Isten hozott a Pécsi Refi honlapján!

Az megvan, hogy milyen suli a „Református Kollégium”? Ez nem tévesztendő össze a kolesszal, noha ha vidéken laksz, azt is kapsz a Refiben. A protestáns keresztyén hagyományban a kollégium olyan komplex iskolaközösség, amelyben a diák kiskorától a felnőttkorig végigjárhatja a nevelődés lépcsőfokait. Ezalatt egységes pedagógiai rendszerben érlelődik meg az önálló életre.

Nézd csak meg a címerünket: egy titokzatos evangéliumi kódot találsz benne. Máté 10, 16b – érdemes rákeresned egy netes Bibliára, mert ott megtalálod a megjelölt szövegrészt. Jézus ott küldetésre indítja tanítványait. Ezt a biblikusok „kis missziónak” nevezik, mert ekkor a tanítványok még félkészek a szellemi építőmunkára.

Voltaképp mindannyian félkészek vagyunk, ovisok, általános és középiskolások, tanárok, vezetők, gyerekek és felnőttek. Ezért az élethosszig tartó tanulás egy az egyben működik Jézus iskolájában. Mire tanítja a Mester tanítványait? Arra, hogy legyenek „eszesek, mint a kígyók, de szelídek, mint a galambok”. Ezért az új arculatunkhoz stilizált kígyó és galamb figurát választottunk. Ennek az az üzenete, hogy Jézus tiszta fejű és tiszta szívű emberré tud formálni.

Ezt tekintjük feladatunknak itt, a Pécsi Refiben. A huszonegyedik század kissé zakkant világában nem túl sima ügy eligazodni. Elég nagy a bizonytalanság, sok az üres szöveg, de a gázos helyzet is. Ugyanakkor lehet, hogy neked is átjön: ’egy csomó lehetőségem van, de jó lenne tudnom, hol a helyem, mi a dolgom. Mi az, ami igazán az enyém, vagy azzá lehet, amiben igazán önmagammá lehetek. Hogy tudok értelmes, boldog életet élni úgy, hogy mások is jól érezzék magukat velem.’

A Pécsi Refiben sok mindent megtanulhatsz ehhez, plusz még sok jó arc is van.
Gyere közénk, tesztelj minket!
 

 

Dr. Kádár Péter

főigazgató

 

 
Történetünk

Kivonat A PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE, MŰKÖDÉSE A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

című szakdolgozatból(2008) Készítette: Wágner Árpádné

 

A Pécsi Református Kollégium történetének mérföldkövei

 

1. Indulás: Református tagozat a Kodály Zoltán Gimnáziumban 1992 tavaszán egy lelkes fiatal tanárnő, Baka Sára javasolta, hogy a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium keretén belül indítsanak egy református osztályt. Megállapodás született Veres János igazgatóval, aki pártolta az ötletet, hiszen az iskola tanulóhiánnyal küzdött, mert éppen akkor szűnt meg a katonai tagozat. Úgy gondolta, így egy osztálynyi gyerekkel több jelentkezik a gimnáziumba. A Baranyai Református Egyházmegye lelkészei: Nagy Péter, Peterdi Dániel és Bóka András esperes együtt vitatta meg a lehetőségeket az igazgatóval és a javaslattevő tanárnővel. Keresték a hívő tanárokat, akik elfogadták a keresztyén értékeket, és vállalták a tanítást a református tagozatú osztályban. Megkezdték a törvényi háttér szerinti előkészületeket, az alapító okiratot és a működési engedély iránti kérelmet benyújtották a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzőjéhez. Megállapodási szerződést kötöttek a Kodály Zoltán Gimnáziummal, és 1992 szeptemberében beindulhatott a református keresztyén tagozat.

 

Bővebben...
 
Épületeink
 
Igazgatótanács

 

Igazgatótanács tagja

 

Tisztsége

Dr. Hoppál Péter

IT elnöke

Győrfi Bálint

BRE esperese

Dr. Nagy Anna

BRE gondnoka

Bárány Ágota

BRE által delegált tag, lelkész

Fodor Ákos

BRE által delegált tag, lelkész

Nagy Marianna

BRE által delegált tag, lelkész

Németh Norbert

BRE által delegált tag, lelkész

Lovadi István

BRE iskolaügyi előadója

Hanvayné Országh Krisztina

BRE katechetikai előadója

Dr. Kádár Péter

PRK főigazgatója

Győrfiné Komjáti Ágota

PRK gazdasági vezetője

Józsa-Papp Éva

PRK hit- és erkölcstan oktatója

Molnár Péter

nevelőtestület által delegált tag

 

 
Külföldi kapcsolatok
Kép helye 200x200 hivatkozással

Külföldi kapcsolataink

 

Kép helye 200x200 hivatkozással

Külföldi kapcsolataink

 

Kép helye 200x200 hivatkozással

Külföldi kapcsolataink