TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0294

Pályázat kiíró:

 

ÚJ SZÉCHENYI TERV- Társadalmi Megújulás OPeratív Program

Pályázati időszak:

 

2015.05.15.-2015.10.31.

Beszerzés:

 

eszközök,képzések, tevékenységek

Megpályázott összeg:

11.991.695 Ft

Megnyert összeg:

11.991.695 Ft

Kifutás:

 

2015.12.31.

Azonosító:

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0294

Leírás:

"Mutass nekem új utat"- a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges kompetenciák erősítése a Nagyharsányi Általános Iskolában

Projektünk célja a Dél-Dunántúli leszakadóban levő régióban élő, beiskolázási körzetünkhöz tartozó családoknak és tanulóknak új utat, lehetőségeket mutatni, hogy sikeresebbé válhassanak a munkaerőpiacon. A megcélzott korosztály: elsősorban az általános iskola felső tagozatába járó 10-15 éves gyerekek, projektbe bevonni kívántak tanulók száma: 75 fő. Projektünk fő célkitűzéseihez a következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: ökotábor, tangazdaságok meglátogatása A/I tevékenység. Bevont diákok tervezett létszáma: 25 fő. A munkábajutás, munkahelyek megszerzése és a mobilitáshoz való alkalmazkodás alapvető eleme a közlekedési ismeretek oktatása, és a helyes közlekedéskultúra megismertetése. A/4-tevékenység. Bevont diákok tervezett létszáma: 40 fő. A sikeres projekthez szükséges a szülők tájékoztatása, bevonása, ezért a szülők bevonását nagyrendezvények (közösségi programok, képzések) formájában szükségesnek tartjuk. (B/6 ii- tev.) Bevont szülők tervezett létszáma: 25 fő illetve 75 fő. Mindehhez rendeljük még A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadási szolgáltatás bevezetése,nyújtása tevékenységet. D.-tevékenység. Bevont diákok tervezett létszáma: 15 fő. Továbbtanulást segítő programok keretében a 6.7.8 osztályos gyerekek számára pályaorientációs és tanulásmódszertani foglalkozást szervezünk. A pedagógusaink kompeteciának ezirányú fejlesztését célozza meg az F-tevékenység 3/4- alpontjai, melyben 2 fő pedagógus képzését válljuk Mindezektől várjuk, hogy iskolánkból a munkaerőpiac lehetőségeihez alkalmazkodni képes, a továbbtanulást, szakmaszerzést felvállaló, a családjától támogatást kapó fiatalok kerülnek ki. Célunk, hogy a HH régióban pozitív attitűddel rendelkező ,a lehetőségeket meglátó és kereső emberek nevelődjenek fel. A projekt 7 hónap alatt valósul meg.Megvalósuló tevékenységek:

     

  • Kompetencia fejlesztő tréning

  • Ökotábor

  • Vállakozói életpályamodell bemutatása, vállalkozói ismeretek oktatása

  • Közlekedési Ismeretk oktatása

  • Partnerépítés a szülőkkel

  • Pedagógus továbbképzés