Felvételizőknek
Felvételi eljárás 1. osztály

Az általános iskolai beíratás a leendő első osztályosoknak a törvény (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16.§ (1) bekezdés) által meghatározott időszakban történik. Az adott tanévre vonatkozó beíratási dátumot az iskola éves rendje tartalmazza.
 

Szükséges dokumentumok:

  • óvodai szakvélemény

  • születési anyakönyvi kivonat

  • TAJ kártya

A beíratásnál mindkét szülő megjelenésére számítunk.


Az emelt szintű idegen nyelvi képzés megkívánja, hogy a gyermek kommunikációs kézségét vizsgáljuk. Így a szülőkkel való beszélgetés ideje alatt a gyermekek a tanítókkal elbeszélgetésen vesznek részt.
 

 
Felvételi eljárás felsőbb osztály

Iskolánk 2-8. osztályaiba minden tanév májusában felvételi vizsgát tartunk azoknak, akik tanulmányaikat a következő tanévtől iskolánkban szeretnék folytatni.


A belépés feltételei:

  • Szülők részéről elfogadó nyilatkozat a gyermek vallásos nevelésére és az iskola anyagi és tárgyi elvárásaira vonatkozóan.

  • A tanuló a felvételi vizsgán megfelel.
    Felvételi vizsgát magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából tartunk. A felvételi vizsga anyaga megegyezik az adott évfolyam követelményeivel. A felvételi vizsgára a tanuló hozza magával az ellenőrző könyvét, magyar és matematika füzetét.
    A tanuló felvételéről a felvételi vizsga eredménye alapján, a gyermekkel és a szülőkkel történő elbeszélgetés után dönt az iskolavezetés és az osztályfőnök.

  • Az osztályba sorolást az igazgató dönti el.