Felvételizőknek
Felvételi eljárás 1. osztály

Beíratása időpontja: március 1. és április 30. közötti időszakban történik.
A pontos beíratási dátumot az éves rend tartalmazza.

A szülők feltétlenül hozzák magukkal:

 • születési anyakönyvi kivonatot

 • szülő személyazonosságát igazoló okmányt

 • halmozottan hátrányos helyzetet vagy hátrányos helyzetet igazoló határozatot

 • óvodai szakvéleményt

 • orvosi igazolást

 • TAJ-kártyát

 • a diákigazolványhoz 1 db. fényképet és 550Ft-ot

 • amennyiben indokolt, a sajátos nevelési igényű tanulók számára kiállított szakértői véleményt

 
Felvételi eljárás felsőbb osztály

Iskolaváltásnál év elején:

 • az évfolyam befejezését igazoló bizonyítványt

 • születési anyakönyvi kivonatot

 • szülő személyazonosságát igazoló okmányt

 • halmozottan hátrányos helyzetet vagy hátrányos helyzetet igazoló határozatot

 • TAJ-kártyát

 • amennyiben indokolt, a sajátos nevelési igényű tanulók számára kiállított szakértői véleményt

 • a diákigazolványhoz 1 db. fényképet és 550Ft-ot

 

Iskolaváltásnál év közben:

 • születési anyakönyvi kivonatot

 • szülő személyazonosságát igazoló okmányt

 • halmozottan hátrányos helyzetet vagy hátrányos helyzetet igazoló határozatot

 • TAJ-kártyát

 • amennyiben indokolt, a sajátos nevelési igényű tanulók számára kiállított szakértői véleményt

 • a diákigazolványhoz 1 db. fényképet és 550Ft-ot