Felvételi eljárás

A Közoktatási Törvény értelmében az óvodai ellátást a 2,5 évüket betöltött gyermekek vehetik igénybe, 7 éves korukig. A kisgyermek a 2,5 éves kor betöltését követő naptól járhat óvodába. A felvétel a nevelés év során folyamatos, míg a férőhelyek száma engedi.


Minden tavasszal, az önkormányzati óvodák beiratkozása előtt 2 héttel tartjuk a következő nevelési évre szóló óvodai beíratást. Ennek pontos idejét az óvoda kapujára kifüggesztjük és a honlapon megjelenítjük.
 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

 • Születési anyakönyvi kivonat

 • Taj kártya

 • Szülő és gyermek lakcím kártyája

 • Lelkészi ajánlás

 • Ha van:

  • 3 vagy több gyermekességet igazoló dokumentum a családi pótlék kifizető helyről;

  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat másolata;

  • Tartós betegség esetén az erről szóló orvosi igazolás;

A felvételnél előnyt élveznek:

 • Református gyermekek,

 • Keresztyén értékrendet támogató és követő más felekezetű gyermekek